Ceník

2017-04-26 07_41_06-Book1 - Excel

OD 1.1.2020 ZAVEDLO MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ UBYTOVACÍ POPLATEK 20,- Kč ZA OSOBU A DEN, KTERÝ MUSÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PRO MĚSTO VYBÍRAT. TAKŽE TUTO ČÁSTKU JE NUTNÉ PŘIPOČÍTAT K ZÁKLADNÍ CENĚ UVEDENÉ V TABULCE.