Ceník

2017-04-26 07_41_06-Book1 - Excel

Město Uh.Hradiště zavedlo vybírání poplatku z ubytování ve výši 20,- Kč na osobu a den (vyjma osob do 18 let a osob se  ZTP/P  a jejich průvodce). Tuto částku je nutné si připočíst k ceně za ubytování.